Firma |  Serwis |  Produkty |  Pobierz |  Kontakt |  Dobierz olej | 
Polski |  English

Certyfikacja uznanych międzynarodowych organizacji

System zarządzania firmy ADDINOL Lube Oil GmbH (zarządzanie jakością i środowiskiem) został certyfikowany przez TÜV Süd Management Service GmbH zgodnie ze standardami DIN EN ISO 9001:2008 i 14001:2004.

System zarządzania firmy ADDINOL Lube Oil GmbH obejmuje wszystkie działy organizacyjne firmy od działu zakupów, poprzez dział badań i rozwoju, do działu sprzedaży i administracji. System ten zapewnia zgodność z wewnętrznymi standardami dotyczącymi jakości i organizacji procesów biznesowych, a także realizację uregulowań prawnych oraz standardów krajowych i międzynarodowych. Najnowszy stan wiedzy oraz wymagania naszych partnerów i klientów mają znaczący wpływ na nasz system zarządzania. System ten pomaga nam zagwarantować wysoką i stabilną jakość, produkcję przyjazną dla środowiska oraz ciągły rozwój produktów. Ponadto umożliwia nam szybko i elastycznie reagować na zapotrzebowanie rynku.

Nasz certyfikowany system zarządzania środowiskiem łączy cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Główną troską systemu zarządzania środowiskiem firmy ADDINOL Lube Oil GmbH jest poprawa ekologiczności naszej firmy w zakresie:
- rozwoju wysoce innowacyjnych produktów przyjaznych dla środowiska
- ekonomicznego wykorzystania surowców i zasobów naturalnych
- zmniejszenia zużycia energii (wody, ciepłej wody, pary, energii elektrycznej)
- środowiskowo przyjaznego zarządzania produktami i odpadami
- zapobiegania emisji szkodliwych substancji.

Aktualny certyfikat naszego systemu zarządzania jest dostępny tutaj:
- the ADDINOL Lube Oil GmbH
- the ADDINOL Central Europe s.r.o.

a ukončí html kód . */echo"
\n";echo"
\n";echo"
\n";echo "\n";echo "";?>